MB Kindercoaching

Kinder- en opvoedcoach

Werkwijze

 

U kunt contact met mij opnemen d.m.v. het contactformulier, telefoon of e-mail.

Tijdens het maken van een afspraak kunt u de reden aangeven voor uw aanmelding. Daarna kijken we samen of de hulpvraag al duidelijk is of dat we eerst een intakegesprek houden[alleen met ouders]. Dit is vrijblijvend.

Is er al een duidelijke hulpvraag, dan gaan we aan de slag! We spreken een coachingsessie af. Hierbij werk ik met kind en ouders. Maar ook met alleen kind als het kind hierbij gebaat is. Voorwaarde is wel dat beide ouders toestemming geven hiervoor. Dit is o.a. om het behaalde resultaat te behouden.

Er zijn meestal 1 tot 3 afspraken nodig om oplossingen te vinden waar ouders en kind weer mee verder kunnen. Mocht er sprake zijn dat er meer nodig is/gewenst is dan bekijken we dat per sessie. 

Soms is het fijn als al bekend is hoe vaak we afspreken en/of om een traject op te starten. Bv als het gaat om hooggevoeligheid, weerbaarheid, zelfvertrouwen. De mening van ouder en kind zijn hier leidend in.

Voor opgave voor een info avond of training kunt u gebruik maken van het contact formulier. U vult in wat van toepassing is.


Link naar privacy_statement_06-03-2018.pdf.